logo
Przetargi
Remont dachu budynku sali gimnastycznej w 艂膮czniku przy ZSP nr 51.Powiat Inowroc艂awski - Powiatowy Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych

Adres: 88-100Inowroc艂aw, ul. Roosevelta 36 -38,woj. kujawsko-pomorskie

Telefon: 052 35 92 174;fax:052 35 79 733

email: pzeasipo@unet.pl

2. W post臋powaniu Zamawiaj膮cy nie stosuje ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14聽000 euro.(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm.)

3.Przedmiot zam贸wienia.

Remont dachu budynku sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika oraz wymiana instalacji elektrycznej w 艂膮czniku przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc艂awiu,

ul. Narutowicza 34 -zgodnie z przedmiarem.

Zakres prac :

- pokrycie dachu sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika pap膮 termozgrzewaln膮, jednowarstwowo (zewn臋trzn膮 )o grubo艣ci 4,80 mm,

- wymiana instalacji elektrycznej o艣wietlenia w 艂膮czniku.

CPV-45310000-3, prace elektryczne 45316000-5

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

4.Termin wykonania zam贸wienia:do 31 pa藕dziernika 2007 r.

5.Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci z艂o偶enia ofert cz臋艣ciowych.

6. Dokumenty przetargowe mo偶na uzyska膰 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu

ul. Roosevelta 36-38, IV pi臋tro, pok贸j 174.

Informacji na temat przedmiotu zam贸wienia udzielaj膮:

Tadeusz Strzemkowski - specjalista ds. inwestycji i remont贸w,

Cecylia Bulczy艅ska-specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych

pok. Nr 174, tel. 05235-92-174.,

7. Kryteria oceny ofert - najni偶sza cena.

8. Termin i miejsce sk艂adania ofert : do 28.09.2007 r. do godz. 10:00 w pok. Nr 174, IV.p.,

budynek Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36-38

9. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 28.09.2007 r. o godz. 10:15 w pok. Nr 163, IV p.

budynek Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36-38

10. W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy spe艂ni膮 warunki i wymogi okre艣lone

w Instrukcji dla Wykonawc贸w.

Instrukcja dla Wykonawc贸w.

1.Informacja o Zamawiaj膮cym:

Powiat Inowroc艂awski - Powiatowy Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych

Adres: 88-100Inowroc艂aw, ul. Roosevelta 36 -38,woj. kujawsko-pomorskie

Telefon: 052 35 92 174;fax:052 35 79 733

email: pzeasipo@unet.pl

2. Osoby uprawnione do kontakt贸w z wykonawcami:

Tadeusz Strzemkowski - specjalista ds. inwestycji i remont贸w,

Cecylia Bulczy艅ska-specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych

pok. Nr 174, tel. 05235-92-174.,

O艣wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej Zamawiaj膮cy oraz Wykonawcy mog膮 sk艂ada膰 faxem.

Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

3. Tryb udzielenia zam贸wienia - przetarg.

Zamawiaj膮cy nie stosuje ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14聽000 euro.(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p贸藕n. zm.).

4. Opis przedmiotu zam贸wienia:

聽聽聽聽 Remont dachu budynku sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika oraz wymiana instalacji elektrycznej w 艂膮czniku przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc艂awiu,

ul. Narutowicza34 -zgodnie z przedmiarem.

Zakres prac :

- pokrycie dachu sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika pap膮 termozgrzewaln膮, jednowarstwowo (zewn臋trzn膮 )o grubo艣ci 4,80 mm,

- wymiana instalacji elektrycznej o艣wietlenia w 艂膮czniku.

5. Termin wykonania zam贸wienia - do 31 pa藕dziernika 2007 r.

6. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

W post臋powaniu mog膮 bra膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy:

1)聽聽聽聽聽 posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.

聽聽聽聽聽聽 2)posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny,

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

聽聽聽聽聽聽 3)znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 zam贸wienia,

7.Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.

1) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lubzg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, przedstawiony w formie orygina艂u lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋.

2)聽聽聽聽聽 wype艂niony za艂膮cznik nr 1 - formularz "OFERTA" wraz z kosztorysem ofertowym, sporz膮dzonym w oparciu o przedmiar rob贸t,

3)聽聽聽聽聽 Wype艂nione o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.- za艂膮cznik

聽聽聽聽聽聽 Nr 2.

8. Spos贸b przygotowania oferty.

Wszystkie dokumenty oferty powinny by膰 z艂o偶one w opakowaniu zamkni臋tym i opisanym nast臋puj膮co:

Adres Zamawiaj膮cego

" Oferta - Remont dachu budynku sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika oraz wymiana instalacji elektrycznej w 艂膮czniku przy ZSP Nr 5 w Inowroc艂awiu".

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Adres Wykonawcy

Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci z艂o偶enia ofert cz臋艣ciowych.

9. Miejsce oraz termin sk艂adaniaiotwarcia ofert.

Oferty nale偶y z艂o偶y膰 : do 28.09.2007 r. do godz. 10:00 w pok. Nr 174, IV.p.

budynek Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36-38

Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 28.09.2007 r. o godz. 10:15 w pok. Nr 163, IV p.

budynek Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36-38

10. Kryteria wyboru ofert - najni偶sza cena.

Oferta z najni偶sz膮 cen膮 uzyska maksymalna ilo艣膰 punkt贸w a oferty nast臋pne b臋d膮 oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najta艅szej wg wzoru:

C = (cena oferty najta艅szej : cena oferty badanej) x 100.

Uzyskana ilo艣膰 punkt贸w zostanie ustalona z dok艂adno艣ci膮 do drugiego miejsca po przecinku

z zachowaniem zasady zaokr膮gle艅 matematycznych.

11. Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci umowy zawiera wz贸r umowy stanowi膮cy za艂膮cznikNr 3 do Instrukcji dla Wykonawc贸w.

Za艂膮czniki:

Nr 1 - formularz oferta,

Nr 2 - o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu,

Nr 3 - przedmiar rob贸t

Nr 4 - wz贸r umowy

聽聽 Za艂膮cznik Nr 1

.........................................

.........................................

........................................

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽.................................dnia.....................聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Nazwa i siedziba wykonawcy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

FORMULARZ OFERTOWY

聽聽聽聽 W odpowiedzi na og艂oszenie o przetargu na wykonanie:

Remontu dachu budynku sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika oraz wymiana instalacji elektrycznej w 艂膮czniku przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc艂awiu,

ul. Narutowicza34 -zgodnie z przedmiarem.

Oferujemy wykonanie ca艂o艣ci zadania za cen臋 :

........................... z艂. + .....................z艂. podatku VAT.......%

Razem : ...........................................z艂.

s艂ownie z艂. : .................................................................................

聽聽聽聽

1.Udzielamy 3 letniej gwarancji na przedmiot obj臋ty zam贸wieniem, licz膮c od dnia

聽聽 wykonania zam贸wienia.

聽聽聽聽聽

4. Termin realizacji do dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Podpisano :

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ( upowa偶niony przedstawiciel wykonawcy )

Za艂膮cznik nr 3

Nazwa i adres wykonawcy:

Imi臋 i nazwisko osoby uprawnionej do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli:

O艣wiadczenie

Przyst臋puj膮c do post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego na wykonanie remontu dachu budynku sali gimnastycznej, zaplecza i 艂膮cznika oraz wymiany instalacji elektrycznej

w 艂膮czniku przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowroc艂awiu, ul. Narutowicza34 -zgodnie z przedmiarem o艣wiadczam, 偶e:

1)聽聽聽聽聽聽 posiadam uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2)聽聽聽聽聽聽 posiadam niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj臋 potencja艂em technicznymiosobamizdolnymi do wykonaniazam贸wienia,

3)聽聽聽聽聽聽 znajduj臋 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4)聽聽聽聽聽聽 nie podlegam wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF185.6 KB POBIERZKosztorys remontowy - zabezpieczenie dachu2007-09-18 13:25:54382
.PDF104.4 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 4 - wz贸r umowy2007-09-19 12:34:50341
.DOC36 KB POBIERZInformacja o wyborze oferty2007-10-01 10:15:39350

Autor : Cecylia Bulczy艅ska
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2007-09-18 13:09:34
Data ostatniej modyfikacji : 2007-09-18 13:56:48
Liczba wy艣wietle艅 : 2091

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  18.09.2007 12:54poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  18.09.2007 12:13poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  18.09.2007 12:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14460959