logo
Za┼éatwianie spraw » Stowarzyszenia
Sprawy dotycz─ůce organizacji pozarz─ůdowych
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 713) Zgodnie z ustaw─ů jak wy┼╝ej rozró┼╝niamy stowarzyszenia i stowarzyszenia zwyk┼ée. Artyku┼é 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach podaje definicj─Ö stowarzyszenia. Aby za┼éo┼╝y─ç stowarzyszenie nale┼╝y: - zebra─ç osoby w liczbie co najmniej pi─Ötnastu, pragn─ůce za┼éo┼╝y─ç stowarzyszenie, które uchwalaj─ů statut stowarzyszenia i wybieraj─ů komitet za┼éo┼╝ycielski (art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Prawo tworzenia stowarzysze┼ä przys┼éuguje obywatelom polskim maj─ůcym pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i niepozbawionym praw publicznych (art. 3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Wniosek o dokonanie rejestracji stowarzyszenia (art. 12 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) sk┼éada do S─ůdu Rejonowego XIII Wydzia┼éu Gospodarczego Krajowego Rejestru S─ůdowego w Bydgoszczy ul. Toru┼äska 64a 85-950 Bydgoszcz Komitet Za┼éo┼╝ycielski na urz─Ödowym formularzu KRS – W 20. Formularz wniosku i za┼é─ůczników mo┼╝na otrzyma─ç w Wydziale KRS, lub pobra─ç ze strony internetowej. Do wniosku nale┼╝y do┼é─ůczy─ç nast─Öpuj─ůce dokumenty: - protokó┼é posiedzenia walnego zgromadzenia cz┼éonków, który zawiera─ç powinien uchwa┼é─Ö o powo┼éaniu organizacji, uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia statutu, - statut, - uchwa┼é─Ö w sprawie wyboru komitetu za┼éo┼╝ycielskiego, - list─Ö za┼éo┼╝ycieli zawieraj─ůc─ů imiona i nazwiska, dat─Ö i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w┼éasnor─Öczne podpisy za┼éo┼╝ycieli, - uwierzytelnione notarialnie albo z┼éo┼╝one przed s─Ödzi─ů lub upowa┼╝nionym pracownikiem s─ůdu wzory podpisów osób upowa┼╝nionych do reprezentowania stowarzyszenia, - dokument potwierdzaj─ůcy tytu┼é prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomo┼Ťci) w którym ma by─ç wykonywana dzia┼éalno┼Ť─ç obj─Öta wnioskiem, - uchwa┼é─Ö o powo┼éaniu zarz─ůdu, - uchwa┼é─Ö o powo┼éaniu organu nadzoru (wewn─Ötrznego) przewidzianego w statucie np. komisji rewizyjnej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia okre┼Ťla w szczególno┼Ťci: - nazw─Ö stowarzyszenia, odró┼╝niaj─ůc─ů je od innych stowarzysze┼ä, organizacji i instytucji, - teren dzia┼éania i siedzib─Ö stowarzyszenia, - cele i sposoby ich realizacji, - sposób nabywania i utraty cz┼éonkostwa, przyczyny utraty cz┼éonkostwa oraz prawa i obowi─ůzki cz┼éonków, - w┼éadze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru uzgodnienia sk┼éadu oraz ich kompetencje, - sposób reprezentowania stowarzyszenia, oraz zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkowych, a tak┼╝e warunki wa┼╝no┼Ťci jego uchwa┼é, - sposób uzyskiwania ┼Ťrodków finansowych oraz ustanawianie sk┼éadek cz┼éonkowskich, - zasady dokonywania zmian statutu, - sposób rozwi─ůzania stowarzyszenia. Sprawy zwi─ůzane z rejestracj─ů stowarzysze┼ä za┼éatwiane s─ů w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowroc┼éawiu (pokój 145 II pi─Ötro) przez inspektora Zofi─Ö Brzykcy tel. (0-52) 35 92 100. Wzór wniosku o zarejstorowanie stowarzyszenia w S─ůdzie Rejonowym znajduje si─Ö na ko┼äcu tego dokumentu (Za┼é─ůcznik nr 1) Przyk┼éady uchwa┼é podejmowanych na zebraniu za┼éo┼╝ycielskim Uchwa┼éa Nr 1 Zebrani w dniu ......................... w ........................................... postanawiaj─ů za┼éo┼╝y─ç stowarzyszenie pod nazw─ů ................................................................... z siedzib─ů ............................ Uchwa┼é─Ö podj─Öto jednog┼éo┼Ťnie. Uchwa┼éa Nr 2 Zebrani w dniu ............................. w ............................. postanawiaj─ů uchwali─ç statut stowarzyszenia pod nazw─ů ............................................ z siedzib─ů ................................. Uchwa┼é─Ö podj─Öto jednog┼éo┼Ťnie. Uchwa┼éa Nr 3 Zgodnie z wynikami g┼éosowania zebrani postanawiaj─ů powo┼éa─ç Komitet Za┼éo┼╝ycielski w sk┼éadzie: 1..................................................... 2..................................................... 3. ................................................... Uchwa┼éa Nr 4 Za┼éo┼╝yciel stowarzyszenia ....................................... z siedzib─ů ................................ upowa┼╝niaj─ů cz┼éonków Komitetu Za┼éo┼╝ycielskiego do zarejestrowania stowarzyszenia oraz do dokonywania ewentualnych zmian statutu w zwi─ůzku z uwagami S─ůdu Rejestrowego. Komitet Za┼éo┼╝ycielski zosta┼é równie┼╝ zobowi─ůzany do przygotowania i zwo┼éania pierwszego walnego zebrania cz┼éonków na zasadach okre┼Ťlonych w statucie. Uchwa┼é─Ö przyj─Öto jednog┼éo┼Ťnie. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia s─ůd rejestrowy rozpoznaje niezw┼éocznie, a rozstrzygni─Öcie powinno nast─ůpi─ç nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 3 miesi─Öcy od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.(art.13 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie uzyskuje osobowo┼Ť─ç prawn─ů i mo┼╝e rozpocz─ů─ç dzia┼éalno┼Ť─ç z chwil─ů wpisania do Krajowego Rejestru S─ůdowego.(art.17 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2006-12-14 12:19:12
Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-27 08:11:08
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 213

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  27.06.2019 07:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  14.12.2006 11:19poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 14237161