logo
Informacje og├│lne » Dane Teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowroc┼éawiu
Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 100
fax. 52 357 48 20

e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Kierownictwo Starostwa Powiatowego:


 


Starosta: Wiesława Pawłowska - tel. 52 35 92 101, fax 52 357 48 20


e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl


Wicestarosta: Tadeusz Majewski - tel./fax 52 35 92 241


Cz┼éonek Zarz─ůdu: W┼éodzimierz Figas - tel. 52 35 92 102


Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 35 92 103


e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl


Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 35 92 104


 


Wydziały Starostwa:


 


Wydział Organizacyjny


Wydział podzielony jest na:


a) Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


II pi─Ötro, p. 138


tel. 52 35 92 111


b) Referat Administracyjno-Gospodarczy


ul. M─ůtewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 260


e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl


c) Referat Informatyki


 


Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu Aleksandra Szubarga


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


II pi─Ötro


tel. 52 35 92 103


e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Budżetowo-Finansowy


Wydział podzielony jest na:


a) Referat Bud┼╝etowy


b) Referat Finansowy


Naczelnik Wydzia┼éu, G┼éówna Ksi─Ögowa Bogumi┼éa Gi┼╝a


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


I pi─Ötro, p. 123


tel. 52 35 92 121


e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl


Kasa Starostwa czynna jest od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 8.00-11.00 oraz 11.30-14.00


 


Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia


Naczelnik Wydziału Robert Gołdecki


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


IV pi─Ötro, p. 160


tel. 52 35 92 144


e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydzia┼é Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo┼Ťciam 


Wydział podzielony jest na:


a) Powiatowy O┼Ťrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


b) Referat Gospodarki Nieruchomo┼Ťciami


Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy Dawid Kaźmierski


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


parter, p. 106a


tel. 52 35 92 130


e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji


Naczelnik Wydziału Danuta Malicka


ul. M─ůtewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 234


e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl


e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


 


Wydział Komunikacji i Transportu


Wydział podzielony jest na:


a) Referat Rejestracji Pojazdów


b) Referat Praw Jazdy


c) Referat Transportu Dróg


Naczelnik Wydziału Anna Skirzyńska


ul. M─ůtewska 17


88-100 Inowrocław


e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl


Telefony do wydziału w sprawach:


- informacja - 52 35 92 224


- rejestracja pojazdów - 52 35 92 202, - 206, - 209, - 213, - 214, - 215, - 216, - 217, - 218


- wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 35 92 220


- prawo jazdy - 52 35 92 222, - 221, - 208, - 211, - 219


- licencje i za┼Ťwiadczenia na transport drogowy - 52 35 92 205


- zarz─ůdzanie ruchem drogowym - 52 35 92 201


- naczelnik wydziału - 52 35 92 204


- przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 35 92 238


- fax. 52 35 92 203 (transport), - 207 (prawo jazdy), - 225 (rejestracja), - 238 (przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP), - 284 (zarz─ůdzanie ruchem)


 


Wydzia┼é Ochrony ┼Ürodowiska, Rolnictwa i Le┼Ťnictwa


Naczelnik Wydzia┼éu Janusz Królikowski


ul. M─ůtewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 286, - 287, - 288, - 289, - 290


fax. 52 35 92 289


e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Kultury i Promocji


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III pi─Ötro, p. 159


tel. 52 35 92 154, - 155


e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl


e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


 


Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich


Naczelnik Wydziału Joanna Kuchta


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III pi─Ötro, p. 150


tel. 52 35 92 152


e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Prawne


Radc─ů Prawnym Koordynatorem jest Henryka Kowalczewska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III pi─Ötro, p. 149


tel. 52 35 92 158


 


Biuro ds. zamówie┼ä publicznych


ul. M─ůtewska 17


88-100 Inowrocław


 


Biuro Rady


Kierownik Biura Rady Anna Tyburek


ul. M─ůtewska 17


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 92 229, - 230, - 231,


e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Audytu Wewn─Ötrznego i Kontroli


Kierownikiem Biura jest Joanna Michalak


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III pi─Ötro, p. 146


tel. 52 35 92 184, - 185


e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl


 


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz─ůdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


ul. Poznańska 133A


88-100 Inowrocław


tel./fax 52 35 38 376


tel. 52 35 70 016


ul. Poznańska 133A


88-100 Inowrocław


tel. 52 35 70 016


e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl


 


Stanowisko ds. wspó┼épracy z mediami


Specjalista ds. wspó┼épracy z mediami Artur Kisielewicz


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III pi─Ötro, p. 159


tel. 52 35 92 155


 


Powiatowy Zespó┼é ds. Orzekania o Niepe┼énosprawno┼Ťci


Przewodnicz─ůca zespo┼éu Wanda Batkowska


ul. M─ůtewska 17


88-101 Inowrocław 3


tel. 52 35 92 251, - 252, - 250


e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Joanna Pi─ůtkowska


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


III pi─Ötro, p. 147


tel. 52 35 92 106


e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


 


Stanowisko ds. BHP


Andrzej Pacholski


ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38


88-100 Inowrocław


II pi─Ötro, p. 137


tel. 52 35 92 111

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2018-12-21 08:22:54
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-11 08:31:29
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 601

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  15.01.2019 10:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  08.02.2019 11:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  21.02.2019 11:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  23.02.2019 19:30poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  26.02.2019 13:06poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  04.03.2019 12:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  04.04.2019 10:50poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  25.04.2019 13:40poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 08:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 09:30poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 10:44poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  04.06.2019 11:24poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  05.06.2019 08:18poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  05.06.2019 08:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:34poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:41poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:45poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  26.06.2019 08:51poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  10.01.2019 15:25poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:25poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  08.01.2019 08:56poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  03.01.2019 11:29poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  03.01.2019 07:44poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  03.01.2019 06:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  02.01.2019 11:00poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  02.01.2019 10:30poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  02.01.2019 09:04poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:31poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:28poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:27poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:24poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:23poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  21.12.2018 07:22poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 14483495