logo
Za艂atwianie spraw » Ochrona 艣rodowiska, rolnictwo i le艣nictwo
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chart贸w rasowych lub ich miesza艅c贸wPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 pa藕dziernika 1995 r.  Prawo 艂owieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z pó藕n. zm.),
- rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich miesza艅ców (Dz. U. Nr 135, poz. 909).

Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dowód zap艂aty op艂aty skarbowej.

Op艂aty:
op艂ata skarbowa za zezwolenie – 82 z艂

Op艂at臋 skarbow膮 ui艣ci膰 w kasie Urz臋du Miasta Inowroc艂awia lub na rachunek bankowy Urz臋du Miasta Inowroc艂awia – Bank PKO BP S.A. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Pu艂awskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin za艂atwienia sprawy:
w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania.

Osoba i jednostka prowadz膮ca spraw臋:
Jan Kurpiel, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa, ul. M膮tewska 17, pi臋tro I, pokój 112, tel. 359-22-86.

Tryb odwo艂awczy:
odwo艂anie wnosi si臋 do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji.

Autor : Janusz Kr贸likowski
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2017-01-11 14:53:59
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-14 14:00:47
Liczba wy艣wietle艅 : 227

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  11.01.2017 13:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12653618