logo
Przetargi
Dostawa 艣rodk贸w czysto艣ci i higieny do DPS w Kaw臋czynieDyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie, 88-140 Gniewkowo z fili膮 w
Parchaniu og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci szacunkowej poni偶ej
60.000 euro na:

Dostaw臋 艣rodk贸w czysto艣ci i higieny.

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia jest za艂膮cznikiem w formie
elektronicznej do niniejszego og艂oszenia. SIWZ mo偶na tak偶e odebra膰
bezp艂atnie w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie, od poniedzia艂ku do
pi膮tku w godz. 7:00-15:00.

Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa 艣rodk贸w czysto艣ci i higieny w ilo艣ci
i asortymencie wymienionym w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ 聳 formularz cenowy.
(CPV): 21221000-8; 24000000-4; 24521900-1; 25222100-4; 28612000-5;
24513000-3; 24511100-0;

Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych i wariantowych.
Termin wykonania zam贸wienia: do 31.12.2007 r.

W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy nie podlegaj膮cy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spe艂niaj膮cy warunki udzia艂u w post臋powaniu
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz
spe艂niaj膮cy wszystkie warunki okre艣lone w SIWZ.

Ocena spe艂niania warunk贸w nast膮pi na podstawie z艂o偶onych o艣wiadcze艅 i
dokument贸w wg kryterium spe艂nia聽 nie spe艂nia.

Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 聳 100%
Zamawiaj膮cy wybierze ofert臋 z najni偶sz膮 cen膮.

Miejsce i termin sk艂adania ofert: w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie,
w biurze administracji 聳 pok. nr 1, do dnia 12.06.2007 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie,
w dniu 12.06.2007 r. o godz. 10:15.

Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni.

Zamawiaj膮cy nie zamierza zawrze膰 umowy ramowej, nie zamierza ustanawia膰
dynamicznego systemu zakup贸w oraz nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Kaw臋czyn, 2007-06-01
Alicja Aleksander Dyrektor DPS

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC283 KB POBIERZSIWZ z za艂膮cznikami2007-06-01 13:33:10365
.PDF24.7 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze oferty2007-06-25 13:57:09296

Autor : Alicja Aleksander
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2007-06-01 12:29:22
Data ostatniej modyfikacji : 2007-06-01 12:29:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1656licznik odwiedzin: 14500170