logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
Osoba posiadaj膮ca wa偶ne krajowe prawo jazdy wydane za granic膮, mo偶e na sw贸j wniosek otrzyma膰 prawo jazdy odpowiedniej kategorii za op艂at膮, po zmianie zagranicznego dokumentu organowi wydaj膮cemu prawo jazdy. Je偶eli prawo jazdy jest okre艣lone w konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 wrze艣nia 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 392) lub w konwencji o ruchu drogowym, sporz膮dzonej Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) jego wymiana dokonywana jest bez konieczno艣ci z艂o偶enia z wynikiem pozytywnym cz臋艣ci teoretycznej egzaminu pa艅stwowego. Dotyczy to r贸wnie偶 krajowego prawa jazdy聽 wydanego w Pa艅stwie Cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie Cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Je偶eli prawo jazdy nie jest okre艣lone w ww. Konwencjach oraz nie jest wydane w Pa艅stwie Cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie Cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymiana dokonywana jest po z艂o偶eniu z wynikiem pozytywnym cz臋艣ci teoretycznej egzaminu pa艅stwowego.

Do wniosku nale偶y za艂膮czy膰:
- kserokopi臋 posiadanego prawa jazdy wraz z t艂umaczeniem na j臋zyk polski, sporz膮dzonym lub po艣wiadczonym przez t艂umacza przysi臋g艂ego lub w艂a艣ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te s膮 r贸wnie偶 wymagane od osoby ubiegaj膮cej si臋 o wymian臋 prawa jazdy wydanego za granic膮, je偶eli z ustawy lub z um贸w mi臋dzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji

UWAGA! Nie wymaga si臋 t艂umaczenia na j臋zyk polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem okre艣lonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy,

- orzeczenie lekarskie stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku wymiany terminowego prawa jazdy),

- kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 35 脳 45 mm, wykonan膮 na jednolitym jasnym tle,
maj膮c膮 dobr膮 ostro艣膰 oraz odwzorowuj膮c膮
naturalny kolor sk贸ry, obejmuj膮c膮
wizerunek od wierzcho艂ka g艂owy do g贸rnej cz臋艣ci bark贸w, tak aby
twarz
zajmowa艂a 70-80% fotografii, pokazuj膮c膮 wyra藕nie oczy, zw艂aszcza 藕renice, i
przedstawiaj膮c膮 osob臋
w pozycji frontalnej, bez nakrycia g艂owy i okular贸w z
ciemnymi szk艂ami, patrz膮c膮 na wprost z otwartymi oczami
nieprzes艂oni臋tymi
w艂osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkni臋tymi ustami; fotografia powinna
by膰 wykonana
nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du
wzroku mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku
fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 j膮 w okularach z ciemnymi szk艂ami; w takim
przypadku
do wniosku za艂膮cza si臋 r贸wnie偶 orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci
osoby do 16 roku 偶ycia lub orzeczenie o stopniu
niepe艂nosprawno艣ci osoby,
kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narz膮du wzroku,
wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b
niepe艂nosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.); osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy
zgodnie
z zasadami swojego wyznania mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku fotografi臋
przedstawiaj膮c膮 j膮 w nakryciu g艂owy, o ile wizerunek
twarzy jest w pe艂ni
widoczny - w takim przypadku do wniosku za艂膮cza si臋 za艣wiadczenie o
przynale偶no艣ci do
wsp贸lnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza si臋 za艂膮czanie zdj臋cia wykonanego
technik膮 cyfrow膮
zapisanego na zewn臋trznym no艣niku danych;
- cudzoziemiec do艂膮cza ponadto do wniosku kserokopi臋 karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty.

Do wgl膮du:
- dokument to偶samo艣ci.

INFORMACJA DODATKOWA

Osoba posiadaj膮ca krajowe prawo jazdy wydane za granic膮 mo偶e otrzyma膰 polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego prawa jazdy.

*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?28.8 KB POBIERZInformacja2011-10-11 09:25:41352
.PDF1167.9 KB POBIERZWniosek2018-12-18 13:50:2548

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:54:27
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-09 12:28:54
Liczba wy艣wietle艅 : 944

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  19.02.2015 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  19.02.2015 10:12poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  21.02.2013 10:50poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:28poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 11:04poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:54poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11366605