logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wydanie wt贸rnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
(w przypadku zmiany danych lub utraty dokumentu, wymiany na podstawie art. 124 ustawy o kieruj膮cych pojazdami, wymiany wojskowego prawa jazdy ) Osoba posiadaj膮ca prawo jazdy jest obowi膮zana zawiadomi膰 starost臋 o utracie dokumentu w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia.
Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za op艂at膮 wt贸rnik dokumentu. Jednym z warunk贸w wydania wt贸rnika jest z艂o偶enie o艣wiadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej wynikaj膮cej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p贸藕n. zm.)


Do wniosku o wydanie wt贸rnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem do艂膮cza si臋:


- kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 35 脳 45 mm, wykonan膮 na jednolitym jasnym tle,
maj膮c膮 dobr膮 ostro艣膰 oraz odwzorowuj膮c膮
naturalny kolor sk贸ry, obejmuj膮c膮
wizerunek od wierzcho艂ka g艂owy do g贸rnej cz臋艣ci bark贸w, tak aby
twarz
zajmowa艂a 70-80% fotografii, pokazuj膮c膮 wyra藕nie oczy, zw艂aszcza 藕renice, i
przedstawiaj膮c膮 osob臋
w pozycji frontalnej, bez nakrycia g艂owy i okular贸w z
ciemnymi szk艂ami, patrz膮c膮 na wprost z otwartymi oczami
nieprzes艂oni臋tymi
w艂osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkni臋tymi ustami; fotografia powinna
by膰 wykonana
nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du
wzroku mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku
fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 j膮 w okularach z ciemnymi szk艂ami; w takim
przypadku
do wniosku za艂膮cza si臋 r贸wnie偶 orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci
osoby do 16 roku 偶ycia lub orzeczenie o stopniu
niepe艂nosprawno艣ci osoby,
kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narz膮du wzroku,
wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b
niepe艂nosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.); osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy
zgodnie
z zasadami swojego wyznania mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku fotografi臋
przedstawiaj膮c膮 j膮 w nakryciu g艂owy, o ile wizerunek
twarzy jest w pe艂ni
widoczny - w takim przypadku do wniosku za艂膮cza si臋 za艣wiadczenie o
przynale偶no艣ci do
wsp贸lnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza si臋 za艂膮czanie zdj臋cia wykonanego
technik膮 cyfrow膮
zapisanego na zewn臋trznym no艣niku danych;
- orzeczenie lekarskie stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
- kserokopi臋 prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem - w przypadku zniszczenia orygina艂u powoduj膮cego jego nieczytelno艣膰 lub zmiany danych w posiadanym dokumencie,
- o艣wiadczenie (w przypadku utraty dokumentu),
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty.

DO WGL膭DU

- dow贸d osobisty lub za艣wiadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym.


INFORMACJA DODATKOWA

- w razie odnalezienia orygina艂u dokumentu podlega on zwrotowi w celu jego uniewa偶nienia,
- w przypadku nieaktualnego orzeczenia lekarskiego w aktach kierowcy nale偶y przed艂o偶y膰 aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do bada艅 kierowc贸w,
- nowy dokument wydaje si臋 po uniewa偶nieniu dotychczasowego, nale偶y wi臋c przy odbiorze przed艂o偶y膰 poprzedni dokument.

*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:52:30
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-09 12:27:51
Liczba wy艣wietle艅 : 1795

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 10:59poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:03poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  19.02.2015 10:00poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  21.02.2013 13:59poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:25poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 11:04poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13677058