logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wpis potwierdzaj膮cy odbycie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej,

kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej albo szkolenia okresowego


Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy
Wymagane dokumenty (orygina艂y do wgl膮du):

- wniosek o wydanie prawa jazdy
- kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 35 脳 45 mm, wykonan膮 na jednolitym jasnym tle,
maj膮c膮 dobr膮 ostro艣膰 oraz odwzorowuj膮c膮
naturalny kolor sk贸ry, obejmuj膮c膮
wizerunek od wierzcho艂ka g艂owy do g贸rnej cz臋艣ci bark贸w, tak aby
twarz
zajmowa艂a 70-80% fotografii, pokazuj膮c膮 wyra藕nie oczy, zw艂aszcza 藕renice, i
przedstawiaj膮c膮 osob臋
w pozycji frontalnej, bez nakrycia g艂owy i okular贸w z
ciemnymi szk艂ami, patrz膮c膮 na wprost z otwartymi oczami
nieprzes艂oni臋tymi
w艂osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkni臋tymi ustami; fotografia powinna
by膰 wykonana
nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du
wzroku mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku
fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 j膮 w okularach z ciemnymi szk艂ami; w takim
przypadku
do wniosku za艂膮cza si臋 r贸wnie偶 orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci
osoby do 16 roku 偶ycia lub orzeczenie o stopniu
niepe艂nosprawno艣ci osoby,
kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narz膮du wzroku,
wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b
niepe艂nosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.); osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy
zgodnie
z zasadami swojego wyznania mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku fotografi臋
przedstawiaj膮c膮 j膮 w nakryciu g艂owy, o ile wizerunek
twarzy jest w pe艂ni
widoczny - w takim przypadku do wniosku za艂膮cza si臋 za艣wiadczenie o
przynale偶no艣ci do
wsp贸lnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza si臋 za艂膮czanie zdj臋cia wykonanego
technik膮 cyfrow膮
zapisanego na zewn臋trznym no艣niku danych;
- kopia 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj膮cego uko艅czenie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA" - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektyw膮 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowc贸w niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋 Rady 91/439/EWG i uchylaj膮c膮 dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (wystawione przez lekarza uprawnionego do bada艅 kierowc贸w i bada艅 profilaktycznych),
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty

Wpis potwierdzaj膮cy uzyskanie kwalifikacji wst臋pnej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
DO WGL膭DU

- dow贸d osobisty
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy.

 
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?28.8 KB POBIERZInformacja2011-10-11 09:23:43340
.PDF1167.9 KB POBIERZWniosek2018-12-18 13:49:0651

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:50:33
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-09 12:27:02
Liczba wy艣wietle艅 : 1138

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:24poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:23poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  19.02.2015 09:39poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  19.02.2015 09:34poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  21.02.2013 08:23poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:50poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11366557