logo
Fundacje
Fundacja Medius
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Adres korespondencyjny:
ul. Dubienka 2
88-100 Inowroc艂aw

Prezes: Monika Wo藕nica

Cele dzia艂ania organizacji:
- wspieranie oraz propagowanie idei sprawiedliwosci naprawczej oraz polubownych metod rozwiazywania spor贸w i konflikt贸w, w szczeg贸lnosci mediacji,
- rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiazywania spor贸w s膮dowych i pozasadowych,
- przeprowadzanie post臋powa艅 mediacyjnych oraz konsultacji spo艂ecznych w r贸偶nych formach,
- rozwi膮zywanie konflikt贸w mi臋dzygrupowych, a w szczeg贸lnosci spor贸w zbiorowych,
- doskonalenie oraz wspieranie umiejetnosci i kompetencji mediator贸w, w tym w zakresie ich rozwoju osobistego i etycznego,
- promowanie idei integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt贸w i wsp贸艂pracy miedzy spo艂ecze艅stwami,
- dzia艂ania na rzecz umacniania demokracji i spo艂ecze艅stwa obywatelskiego, rozwijanie partycypacji spo艂ecznej, dialogu spo艂ecznego oraz konsultacji spo艂ecznych,
- doskonalenie systemu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie i rozwiazywania konflikt贸w,
- dzia艂alno艣膰 na rzecz r贸wnych praw kobiet i m臋偶czyzn,
- dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b w wieku emerytalnym,
- propagowanie idei wolontariatu,
- aktywizacja oraz integracja zawodowa i spo艂eczna os贸b zagrozonych wykluczeniem spo艂ecznym,
- wspieranie i promocja spo艂ecznego zaanga偶owania biznesu i spo艂ecznej odpowiedzialnosci biznesu,
- dzia艂alno艣膰 w zakresie nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania.

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2015-08-19 12:18:40
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-19 12:18:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1214

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  01.03.2016 09:24poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.02.2020 06:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13689924