logo
Za艂atwianie spraw » Osoby niepe艂nosprawne
Wydawanie orzecze艅 o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r.nr 127, poz. 721 z p贸藕n. zm.). Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe艂nosprawno艣ci i stopniu niepe艂nosprawno艣ci (Dz.U. Nr 139, poz. 1328 ze zm.).

Wnioski wraz z kompletem dokument贸w sk艂ada si臋 w sekretariacie Zespo艂u pok贸j- 031 w godzinach 7.30 do 15.00 od poniedzia艂ku do pi膮tku.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawnosci (Osoby po uko艅czeniu 16 roku 偶ycia)

Wymagane dokumenty:

Osoby po uko艅czeniu 16 roku 偶ycia, ubiegaj膮ce si臋 o ustalenie stopnia niepe艂nosprawno艣ci winny z艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty: wype艂niony przez osob臋 zainteresowan膮 wniosek wraz z za艣wiadczeniem lekarskim opisuj膮cym stan zdrowia wnioskodawcy, oraz do艂膮czy膰聽 dokumentacj臋 medyczn膮 dotycz膮c膮 leczenia potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em. O konieczno艣ci przedstawienia organowi uwierzytelnionych dokument贸w stanowi art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267, z p贸藕n.zm.). W przypadku os贸b nieposiadaj膮cych sta艂ego lub czasowego meldunku, o艣wiadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie obj臋tym dzia艂aniem Zespo艂u.

Uwaga: W przypadku os贸b niepe艂noletnich wniosek podpisuje opiekun prawny.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci (Dla dzieci i m艂odzie偶y do 16 roku 偶ycia)

Wymagane dokumenty:

Opiekunowie prawni sk艂adaj膮 wniosek o wydanie orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci, informacj臋聽 o zakresie piel臋gnacji sprawowanej nad dzieckiem,聽 wype艂nione przez lekarza lecz膮cego dziecko za艣wiadczenie oraz do艂膮czy膰聽 dokumentacj臋 medyczn膮 dotycz膮c膮 leczenia potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em. O konieczno艣ci przedstawienia organowi uwierzytelnionych dokument贸w stanowi art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.267, z p贸藕n. zm.). W przypadku os贸b nieposiadaj膮cych sta艂ego lub czasowego meldunku, o艣wiadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie obj臋tym dzia艂aniem Zespo艂u.

Orzeczenie o zaliczeniu dziecka do os贸b niepe艂nosprawnych skutkuje przyznaniem opiekunowi prawnemu dziecka zasi艂ku piel臋gnacyjnego lub 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego w zale偶no艣ci od stanu zdrowia dziecka.

Wymienione zasi艂ki wyp艂acane s膮 przez Urz膮d Miasta lub Gminy w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na sta艂e miejsce pobytu.

UWAGA:聽 Osoba legitymuj膮ca si臋 dowodem osobistym, kt贸ry nie zawiera informacji o miejscu zameldowania, sk艂adaj膮ca do powiatowego zespo艂u do spraw orzekania o niepe艂nosprawno艣ci wniosek o wydanie orzeczenia o niepelnosprawno艣ci, stopniu niepe艂nosprawno艣ci zobowi膮zana jest dla cel贸w dowodowych do艂膮czy膰 do wniosku o艣wiadczenie o miejscu pobytu sta艂ego.

Niezb臋dne druki i instrukcje znajduj膮 si臋 w poni偶szych za艂膮cznikach do pobrania.

Op艂aty:
Od os贸b, kt贸rym wydawane s膮 orzeczenia nie pobiera si臋 op艂at.

Termin za艂atwienia sprawy:

Oczekiwanie na wydanie orzeczenia trwa do 30 dni od daty z艂o偶enia kompletu dokument贸w,聽聽 a w szczeg贸lnych przypadkach do 60 dni.. Osobom sk艂adaj膮cym wniosek po raz kolejny termin komisji wyznacza si臋 po wyga艣ni臋ciu wa偶nego orzeczenia.

Jednostka prowadz膮ca spraw臋:

Powiatowy Zesp贸艂 ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu ul. M膮tewska 17
tel. (52) 35 92 251- SEKRETARIAT, (52) 35 92 250-Przewodnicz膮ca Zespo艂u,聽 (52) 35 92 252 Sekretarz Zespo艂u, Specjalista.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?29 KB POBIERZInstrukcja wype艂nienia wniosku o wydanie orzeczenia2015-06-01 10:53:551310
?20.3 KB POBIERZO艣wiadczenie o miejscu pobytu sta艂ego2015-06-01 10:56:52790
?30 KB POBIERZO艣wiadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu2015-06-01 10:57:47431
?12 KB POBIERZZa艣wiadczenie lekarskie o niemo偶no艣ci przybycia dziecka2015-06-01 11:49:31266
?11.9 KB POBIERZZa艣wiadczenie lekarskie o niemo偶no艣ci przybycia osoby zainteresowanej2015-06-01 11:50:09471
?64.5 KB POBIERZWniosek o wydanie orzeczenia do 16 roku 偶ycia2015-06-01 14:37:20769
?55 KB POBIERZWniosek o wydanie orzeczenia od 16 roku 偶ycia2015-06-01 14:37:444960

Autor : Marzanna Kujawa-My艣liwiec
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-20 14:36:35
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-01 11:52:21
Liczba wy艣wietle艅 : 6039

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  01.06.2015 09:59poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  03.01.2014 11:33poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  03.01.2014 11:31poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  03.01.2014 11:30poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  03.01.2014 11:28poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.01.2010 13:12poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.01.2010 13:03poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.01.2010 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  29.04.2009 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  20.12.2006 13:53poka偶 t膮 wersj臋
Agnieszka D膮browska  20.12.2006 13:36poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12197738