Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Milena Jastrzębska Siedziba Stowarzyszebia: 88-140 Gniewkowo, ul. Dr Jana Dreckiego 1/51 Celem Stowarzyszenia jest: Prowadzenie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondyvji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach, wspieranie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu I Rekreacji z siedzibą w Gniewkowie, ul. Dworcowa 5 w jego działalności statutowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między ludźmi, działania na rzecz rozwoju lokalnego, poprzez inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi w kraju i za granicą, działanie na rzecz zwiększania udziału mieszkańców w życiu publicznym, inspirowanie do podejmowania działalności społecznej, działanie na rzecz rozwoju demokracji i samorządności, upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, włączanie młodzieży w działalność na rzecz rozwoju samorządu lokalnego, poznanie prawa, zasad i wszystkich aspektów działania samorządu lokalnego, popularyzacja wiedzy na temat prawa oraz zasad funkcjonowania samorządu lokalnego, ypowszechnienie kultury, obyczajów i tradycji lokalnych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, współtworzenie pozytywnego wizerunku Gniewkowo poza terenem gminy, krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku, prowadzenie działalności kulturalnej, pomoc osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, także poprzez prowadzenie zorganizowanych działań, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie placówek wsparcia i pieczy zastępczej oraz pozostałe cele określone w § 9 statutu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3712
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: KS Gniewkowo
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019 13:29:43
Data udostępnienia informacji: 18.11.2019 13:29:43
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2019 13:29:43
Rejestr zmian