Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu - Andrzej Tabaczyński
Adres korespondencyjny - ul. Magazynowa 101/3, 88-100 Inowrocław

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,
- wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich,
- wspieranie prywatnej działalności gospodarczej służącej rozwojowi ekonomicznemu,
- wspieranie aktywności społecznej kształtującej postawy otwartości i tolerancji,
- wspieranie procesu przemian gospodarczych i społecznych w ramach ingerencji Polski ze strukturami Unii Europejskiej,
- podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności pomocy społecznej i ochrony zdrowia, działalność oświatowa i realizacja programów edukacyjnych,
- działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego,
- wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg sieci telekomunikacyjnej na wsi - zaopatrzenia wsi w wodę oraz innych elementów infrastruktury technicznej i społecznej, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania,
- wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
- działalność na rzecz ochrony środowiska,
- wdrażanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów,
- podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- dz-iałalność na rzecz ingerencji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
- pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, i kulturowej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3856
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie"KUJAWSKA DRUŻYNA ŁUCZNICZA"w Inowrocławiu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.10.2017 08:44:20
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017 08:44:20
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 09:04:36
Rejestr zmian