Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes zarządu: Karolina Maria Marchlewska-Patyk
Adres korespondencyjny: Komaszyce 52, 88-100 Inowrocław

Celem Stowarzyszenia jest:
- Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczna mieszkańców regionu;
- Promowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, sportu, kultury i turystyki;
- Wspieranie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i kobiet;
- Zwiększanie wiedzy i umiejętności różnych grup społecznych ( w szczególności dzieci, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, osób starszych) w zakresie budowania
międzynarodowej współpracy, planowania kariery, zwiększania swoich szans na rynku, rozwiajania postaw proprzedsiębiorczych, obywatelskich i ekologicznych;
- Prowadzenia działalności ułatwiającej młodzieży wejście na rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu we wszelkiej postaci;
- Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych, starszych i opuszczających zakłady poprawcze);
- Działanie wspierające rozwój świadomości narodewej i obywatelskiej oraz rozwój demokracji;
- Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- Działanie związane z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
- Działanie wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego;
- Prowadzenie działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- Podnoszenie świadomości i poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej, a także udziału obywateli w życiu publicznym;
- Rozpowszechnianie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej, podejmowanie debaty na temat przyszłości Europy i Świata oraz zwiększanie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie funkcjonowania europejskich międzynarodowych i ponadnarodowych organizacji;
- Wspieranie procesów demokratyzacji i podejmowanie dialogu społecznego;
- Wspieranie aktywności i współpracy międzynarodowej pomiędzy obywatelami, organizacjami i instytucjami publicznymi;
- Wspieranie rozwoju edukacji na rzecz zwiększania szans na rynku pracy, w szczególności poprzez popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie oraz różnorodnych form zdobywania wiedzy i umiejętności (w procesie kształcenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego);
- Wspieranie organizacji i instytucji publicznych w zakresie tworzenia i rozwijania polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
- Promowanie i wspieranie (w tym w środowisku międzynarodowym) polskich tradycji, kultury, języka;
- Podejmowanie, wspieranie i popularyzowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego, animowania społecznosci lokalnej, zaangażowania w formie wolontariatu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3925
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Aktywatorium
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 21.06.2017 11:15:27
Data udostępnienia informacji: 21.06.2017 11:15:27
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 08:19:35
Rejestr zmian