Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Kamila Tomaszewska Adres korespondencyjny: Sławsk Wielki 18, 88-150 Kruszwica Cele Stowarzyszenia; Promowanie i aktywizacja kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu. Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk. Praca na rzecz integracji pokoleń. Reprezentowanie interesów kobiet, ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin. Propagowanie i pielęgnacja tradycji miejscowych i regionalnych. Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie itp.). Podejmowanie w spieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa m. Sławsk Wielki oraz miejscowości pobliskich. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej. Praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu m. Sławsk Wielki oraz miejscowości pobliskich i współpraca z nimi. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców Sławska Wielkiego oraz miejscowości pobliskich. Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej. Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych w Sławsku Wielkim i miejscowościach pobliskich. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona i promocja zdrowia. Ratownictwo i ochrona ludności. Promocja regionu i działalności społeczności lokalnej. Upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4117
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "SĄSIADKI"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017 13:07:52
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017 13:07:52
Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2017 13:07:52
Rejestr zmian