Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Kamila Tomaszewska
Adres korespondencyjny: Sławsk Wielki 18, 88-150 Kruszwica

Cele Stowarzyszenia;
- Promowanie i aktywizacja kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
- Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu.
- Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.
- Praca na rzecz integracji pokoleń.
- Reprezentowanie interesów kobiet, ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin.
- Propagowanie i pielęgnacja tradycji miejscowych i regionalnych.
- Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną.
- Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie itp.).
- Podejmowanie w spieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.
- Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa m. Sławsk Wielki oraz miejscowości pobliskich.
- Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
- Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
- Praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu m. Sławsk Wielki oraz miejscowości pobliskich i współpraca z nimi.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
- Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym.
- Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców Sławska Wielkiego oraz miejscowości pobliskich.
- Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych.
- Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej.
- Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych w Sławsku Wielkim i miejscowościach pobliskich.
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Ratownictwo i ochrona ludności.
- Promocja regionu i działalności społeczności lokalnej.
- Upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4643
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "SĄSIADKI"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017 13:07:52
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017 13:07:52
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 08:07:57
Rejestr zmian