Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes: Zbigniew Rataj Adres korespondencyjny: Ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Działalnośći na rzecz osób starszych; Działalności wspomagajacej aktywność i rozwój społeczności lokalnej; Edukacji, oświaty i wychowania; Wypoczynku dzieci i młodzieży; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji; Ochrony i promocji zdrowia; Ekologii i ochrony środowiska; Promocji i organizacji wolontariatu; Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym; Rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego gminy Dąbrowa Biskupia; Promocja gminy Dąbrowa Biskupia.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3347
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Dąbrowa Biskupia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016 13:17:06
Data udostępnienia informacji: 25.10.2016 13:17:06
Data ostatniej aktualizacji: 25.10.2016 13:17:06
Rejestr zmian