Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes: Zbigniew Rataj
Adres korespondencyjny: Ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:
- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- Działalnośći na rzecz osób starszych;
- Działalności wspomagajacej aktywność i rozwój społeczności lokalnej;
- Edukacji, oświaty i wychowania;
- Wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
- Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji;
- Ochrony i promocji zdrowia;
- Ekologii i ochrony środowiska;
- Promocji i organizacji wolontariatu;
- Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom i patologiom społecznym;
- Rozwoju gospodarczego, społecznego i infrastrukturalnego gminy Dąbrowa Biskupia;
- Promocja gminy Dąbrowa Biskupia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3934
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Dąbrowa Biskupia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 25.10.2016 13:17:06
Data udostępnienia informacji: 25.10.2016 13:17:06
Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 07:42:31
Rejestr zmian