Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Mariola Szlyfarska Adres korespondencyjny: ul. Szkolna 44, 88-170 Pakość Celem Stowarzyszenia są działania w zakresie: - nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu i rekreacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, pielęgnowania patriotyzmu oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa, turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji regionu i Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3260
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Europejskie Stowarzyszenie Perspektywy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 02.08.2016 13:28:34
Data udostępnienia informacji: 02.08.2016 13:28:34
Data ostatniej aktualizacji: 02.08.2016 13:28:34
Rejestr zmian