Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia Prezes: Jerzy Jakubczak Cel działania organizacji: Cele z zakresu: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Wypoczynku dzieci i młodzieży; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; Turystyki i krajoznawstwa; Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Promocji i organizacji wolontariatu; Działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3526
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Dąbrowa Biskupia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 01.07.2016 14:39:58
Data udostępnienia informacji: 01.07.2016 14:39:58
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2016 14:39:58
Rejestr zmian