Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dane korespondencyjne: Przedbojewice 15A 88-150 Kruszwica
e-mail: przezeja@wp.pl
Prezes: Anna Wekwejt

Cel działania organizacji:
- Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności trzech wsi: Janowcie, Przedbojewic i Żerniki.
- Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Janowice, Przedbojewice i Żerniki.
- Wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.
- Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
- Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
- Działalność edukacyjna i rozwijanie kultury fizycznej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
- Upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
- Ochrona i promocja zdrowia.
- Ratownictwo i ochrona ludności.
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
- Działalność wspierająca inicjatywy społeczne.
- Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe we wspomnianym wyżej zakresie.
- Promocja regionu i działalności społeczności lokalnej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3832
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi Przejeża
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016 14:04:28
Data udostępnienia informacji: 03.02.2016 14:04:28
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 14:51:36
Rejestr zmian