Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dane korespondencyjne: Chróstowo 31/1 88-133 Dąbrowa Biskupia
Prezes: Rafał Piotr Nowak

Cel działania organizacji:
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalności charytatywnej,
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
7) ochrony i promocji zdrowia,
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
13) działalności wspomagającej rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
16) wypoczynku dzieci i młodzieży,
17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
20) turystyki i krajoznawstwa
21) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
22) obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
23) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
24) ratowania i ochrony ludności, oraz pozostałe określone w punktach 24-33

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4158
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju "RAZEM"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 22.09.2015 12:53:41
Data udostępnienia informacji: 22.09.2015 12:53:41
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 14:41:03
Rejestr zmian