Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Mogileńska 17A 88-170 Pakość
Członkowie Zarządu: Prezes - Anna Strzelczyk-Frydrych, Wiceprezes - Lucyna Żak, Paweł Kaźmierczak, Sekretarz - Anna Paciorek, Skarbnik - Adriana Walczak, Członek Zarządu - Bogumiła Trybulska, Tomasz Kujawa
Cele:
- charytatywna pomoc mieszkańcom gminy Pakość, ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i wypoczynku, a także kultury i sztuki,
- podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego,
- upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- propagowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą,
- tworzenie programów rozwoju gminy ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości Pakości,
- reprezentowanie interesów stowarzyszenia i mieszkańców Gminy Pakość wobec instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych,
- upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
- działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
- opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym, integracja społeczności lokalnej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4562
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Pakość
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Nowak
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Nowak
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015 12:37:55
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015 12:37:55
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 14:14:10
Rejestr zmian