Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Popowicka 70 88-100 Inowrocław
Przedstawicielem stowarzyszenia jest Pan Józef Nowak.

Cele :
- budowanie warunków do tworzenia i wzmacniania więzi społecznych od poziomu lokalnego aż do europejskiego w układach przestrzennych oraz pokoleniowych, wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a także prowadzenie działalności obejmującej zadania w zakresie:
- pomocy społecznej
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- działalność na rzecz mniejszości narodowych
- ochrony i promocji zdrowia
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- upowszechniania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- wspierania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- podejmowanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej oraz zachowanie prawa do godnego życia obywateli RP i Unii Europejskiej
- promowanie działań na rzecz racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
- przeciwdziałania patologiom społecznym
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
- upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
- wspierania ratownictwa i ochrony ludności
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów
- działania na rzecz integracji europejskiej
- promocji i organizacji wolontariatu

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4574
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Mieszkańców ,,PRO MĄTWY'
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Lukasz Smolen
Osoba, która udostępnia informację: Lukasz Smolen
Data wytworzenia informacji: 28.04.2014 14:04:37
Data udostępnienia informacji: 28.04.2014 14:04:37
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 13:22:27
Rejestr zmian