Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: Osiek Wielki 5 88-111 Rojewo
Prezes: Joanna Sikorska
Cele:
- rewitalizacja terenów o wartościach historycznych
- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- wspieranie i popularyzowanie edukacji przyrodniczej, ekologicznej i regionalnej
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
- aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej
- wyrównywanie szans rozwojowych lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie wykluczaniu społecznemu
- dbałośc o integrację społeczności lokalnej
- rozwój gospodarczy wsi
- rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i promocja zdrowia
- wspieranie osób niepełnosprawnych
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
- ratownictwo i ochrona ludności
- poradnictwo obywatelskie
- promocja i organizacja wolontariatu

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4296
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Miłośników Puszczy Bydgoskiej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 07.04.2010 14:51:23
Data udostępnienia informacji: 07.04.2010 14:51:23
Data ostatniej aktualizacji: 09.08.2023 12:02:34
Rejestr zmian