Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: Osiek Wielki 5 88-111 Rojewo Prezes: Joanna Sikorska Cele: - rewitalizacja terenów o wartościach historycznych - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego - wspieranie i popularyzowanie edukacji przyrodniczej, ekologicznej i regionalnej - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - aktywizacja zawodowa społeczności lokalnej - wyrównywanie szans rozwojowych lokalnego społeczeństwa oraz zapobieganie wykluczaniu społecznemu - dbałośc o integrację społeczności lokalnej - rozwój gospodarczy wsi - rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - ochrona i promocja zdrowia - wspieranie osób niepełnosprawnych - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych - rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - ratownictwo i ochrona ludności - poradnictwo obywatelskie - promocja i organizacja wolontariatu
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3639
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Miłośników Puszczy Bydgoskiej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 07.04.2010 14:51:23
Data udostępnienia informacji: 07.04.2010 14:51:23
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2010 14:51:23
Rejestr zmian