Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: ul. Rybacka 20/13 88 - 150 Kruszwica Prezes: Zbigniew Nowaczyk Cele: Zapewnienie trwałego użytkowania środowiska przyrodniczego, równoprawnego dostępu do jego zasobów, budowanie warunków do tworzenia, kultywowania i wzmacniania więzi społecznych od poziomu najniższego do globalnego, jak i w układach przestrzennych oraz pokoleniowych, promowanie społecznie i ekologicznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości, wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a także prowadzenie działalności obejmującej zadania w zakresie: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - działalności charytatywnej, - podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - działalności na rzecz mniejszości narodowych, - ochrony i promocji zdrowia, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - przeciwdziałania patologiom społecznym, - upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, - ratownictwa i ochrony ludności, - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, - upowszechniania i ochrony praw konsumentów, - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, - promocji i organizacji wolontariatu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3588
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kruszwica
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 20.09.2007 09:47:14
Data udostępnienia informacji: 20.09.2007 09:47:14
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2007 09:47:14
Rejestr zmian