Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny :

ul. Toruńska 60
88-100 Inowrocław

Osoby wchodzące w skład organu :

Eugenia Malinowska - Prezes Zarządu
Ewa Sobczyk
Grzegorz Kaczmarek

Cele :
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- działalność charytatywna
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i promocja zdrowia
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- wypoczynek dzieci i młodzieży
- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- wspieranie turystyki i krajoznawstwa
- wspieranie ratownictwa i ochrony ludności
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- promocja i organizacja wolontariatu
- pomoc Polonii i Polakom za granicą
- działalność na rzecz kombatantów i osób niepełnosprawnych
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11852
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja ,, K-S-M JESTEŚMY Z WAMI '', Inowrocław
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Łukasz Smoleń
Data wytworzenia informacji: 12.12.2012 11:43:29
Data udostępnienia informacji: 12.12.2012 11:43:29
Data ostatniej aktualizacji: 12.12.2012 11:43:29
Rejestr zmian