Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny:
ul. Króla Jana III Sobieskiego 30/4A
88-140 Gniewkowo

Prezes Fundacji: Tomasz Kucharski

Cel działania organizacji:

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa lub kulturalna w następującym zakresie:
Promowania i propagowania kultury prawnej, a także idei sprawnej, fachowej i przyjaznej obywatelowi administracji:
a) działającej na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,
b) respektującej w swej działalności zasady praworządności, pomocniczości i proporcjonalności,
c) unikającej zbędnego i nieuzasadnionego ingerowania w życie obywateli, zwłaszcza w sferze ochrony prawa własności prywatnej i swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
Monitorowania kultury prawnej i działalności administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej pod kątem legalności i prawidłowości jej funkcjonowania w szczególności co do:
a) stosunków wewnętrznych poszczególnych organów i urzędów państwowych, zwłaszcza przejrzystości ich organizacji wewnętrznej, gospodarności w zarządzaniu mieniem, racjonalności zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania wewnętrznych procedur, szczególnie w zakresie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych przeciwko urzędnikom przekraczającym swoje kompetencje lub niedopełniającym obowiązków lub też w jakikolwiek iny sposób występującym przeciw regulującym ich działalność przepisom prawa;
b) stosunków pionowych i poziomych między poszczególnymi organami administracji, zwłaszcza w kwestiach rozstrzygania wątpliwości i konfliktów kompetencyjnych między poszczególnymi organami oraz prawidłowości kontroli instancyjnej sprawowanej przez organy wyższego rzędu nad organami niższego rzędu, a także między organami, a organami pomocniczymi oraz podmiotami i jednostkami podległymi;
c) stosunków między obywatelem a państwem, zarówno w odniesieniu do nadużywania kompetencji, jak niedopełniania obowiązków lub wszelkich innych działań, które mogą budzić wątpliwości w kwestii przejrzystości i zasadności ich podejmowania.
Podejmowania stosownych działań społecznie użytecznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć w funkcjonowaniu organów administracji, szczególnie na płaszczyźnie działalności edukacyjnej lub informacyjnej (udzielanie indywidualnych porad i konsultacji osobom pokrzywdzonym i poszkodowanym działaniami administracji publicznej), a także branie udziału w postępowaniach prawych prowadzonych przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach dotykających problematyki funkcjonowania administracji publicznej w sposób nielegalny, nieprawidłowy lub niezgodny z zasadami wynikającymi z kultury prawnej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9489
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Instytut Praworządnego Państwa i Ochrony Praw Petenta
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2016 12:53:47
Data udostępnienia informacji: 01.02.2016 12:53:47
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2016 12:53:47
Rejestr zmian