Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Jarosław Napierała


Adres korespondencyjny: Komaszyce 53, 88-100 Inowrocław


Celami fudacji są:

 

 1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 2. promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 4. edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych;
 5. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych;
 6. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 12. działalność na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych;
 13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 14. promocja i organizacja wolontariatu;
 15. szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej;
 16. ochrona i promocja zdrowia;
 17. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwójświadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 18. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 20. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 21. organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 22. wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 23. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 24. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 25. wspieranie i upowszechnianie turystyki;
 26. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 27. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 28. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 29. działalność charytatywna;
 30. pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10507
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Aktywizacji Społecznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018 08:26:23
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018 08:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2018 08:26:23
Rejestr zmian