Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Tomasz, Paweł Matuszak

Adres korespondencyjny: 88-110 Modliborzyce, 19B


Celem Fundacji jest:

 

niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i opiekunom poprzez prowadzenie, jak również wspomaganie placówek oświatowych i innych podmiotów prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych, inne działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz zaspokojenia potrzeb naukowych i oświatowo - wychowawczych osób niepełnosprawnych w szczególności zapewnienie im opieki oraz dostępu do różnych form rozwoju umożliwiających jak najlepszą integrację społeczną;

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży;

niesienie wszechstronnej pomocy osobom nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom i opiekunom;

rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych, w tym osób dorosłych niepełnosprawnych;

działalność oświatowa i kulturalna;

upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii;

upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową;

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;

działalność charytatywna;

promocja i organizowanie wolontariatu;

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

niesienie pomocy ludziom dotkniętym chorobami, stworzenie dziennego pobytu, stworzenie ośrodka pobytu dziennego całodobowego dla osób starszych z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną;

niesienie pomocy ludziom, m.in. z porażeniem wielokończynowym;

inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach służących realizacji celów fundacji;

działalność na rzecz zwiększenia zainteresowania oddawanie szpiku kostnego;

pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami;

działalność dobroczynna;

zabezpieczenie opieki dożywotniej osobom potrzebującym, w tym także osobom niepełnosprawnym;

rehabilitacja osób z różnego rodzaju schorzeniami, zarówno z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez orzeczenia;

wspieranie działań związanych z poprawą zdrowia, prowadzeniem zdrowego stylu życia w szerokim ujęciu;

prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych, uspołecznienia niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży, w tym również w zakresie kultury i sportu;

tworzenie miejsc pracy;

wykonywanie robót publicznych;

niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie dziennego pobytu (opieka wyręczająca);

wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury;

wspieranie inicjatyw na rzecz wyposażania placówki w pomoce dydaktyczne;

rozwijanie kadry pracowników Fundacji poprzez podnoszenie ich kwalifikacji;

działania holistyczne w zakresie poprawy zdrowia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin;

edukacja społeczna dotycząca trudności osób niepełnosprawnych oraz

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10492
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja "Moc Cudów"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 24.09.2020 13:58:00
Data udostępnienia informacji: 24.09.2020 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 24.09.2020 13:58:00
Rejestr zmian