Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny:
ul. Dubienka 2
88-100 Inowrocław

Prezes: Monika Gomułka

Celami fundacji są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności:
1.1 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie Świadomości prawnej społeczeństwa;
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Działalność charytatywna;
5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej;
6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym w szczególności:
6.6 działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. Działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Działalność nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci młodzieży;
17. Wspieranie kul tury, sztuki, ochrony dóbr kul tury i dziedzictwa narodowego;
18. Wspieranie i upowszechnianie kul tury fizycznej;
19. Wspieranie działań ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
21. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego; oraz pozostałe cele określone w paragrafie 9 statutu.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 684
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Medius
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.08.2015 12:18:40
Data udostępnienia informacji: 19.08.2015 12:18:40
Data ostatniej aktualizacji: 19.08.2015 12:18:40
Rejestr zmian