Powiat Inowrocławski
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540086920-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.
Inowrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539450-N-2019
Data: 25-04-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Inowrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 92365394000000, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta  36-38, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2019-05-07 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-05-10 godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych