logo
Kontrole » Zewn臋trzne » Rok 2006
Kontrola dora藕na w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiuPrzedmiot kontroli:

  • realizacja zadania wynikaj膮cego z "Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Lud藕mi na lata 2005-2006" dot. dofinansowania dzia艂alno艣ci bie偶膮cej oraz utworzenia nowych o艣rodk贸w interwencji kryzysowej i o艣rodk贸w wsparcia,
  • spos贸b wydatkowania przydzielonych 艣rodk贸w z rezerwy celowej bud偶etu pa艅stwa.

Jednostka kontroluj膮ca:

Kujawsko-Pomorski Urz膮d Wojew贸dzki w Bydgoszczy
Wydzia艂 Polityki Spo艂ecznej
ul. Jagiello艅ska 3
85-950 Bydgoszcz

Data rozpocz臋cia i zako艅czenia czynno艣ci kontrolnych:
09 marzec 2006 r.

Protok贸艂 z kontroli dost臋pny jest w Wydziale Ogranizacyjnym i Spraw Obywatelskich - ul. Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu, pok. 141. Korzystanie z dokumentu z wy艂膮czeniem informacji ustawowo chronionych mo偶liwe jest w godzinach pracy Starostwa, wy艂膮cznie w obecno艣ci pracownika wydzia艂u pani Zofii Brzykcy.

Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2007-02-02 12:30:36
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-02 12:30:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1643licznik odwiedzin: 11203493