logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie R臋kodzielnik贸w i Ochrony Zabytk贸w Cmentarnych Powiatu Inowroc艂awskiego

W TRAKCIE LIKWIDACJI


Uchwa艂膮 nr 6/2009 z dnia 2009 r. Stowarzyszenia R臋kodzielnik贸w Kujawskich i Ochrony Zabytk贸w Cmentarnych Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwi膮zania, Walne Zgromadzenie cz艂onk贸w na podstawie par. 32 pkt 2 Statusu Stowarzyszenia, uchwali艂o rozwi膮zanie Stowarzyszenia w zwi膮zku z zako艅czeniem jego dzia艂alno艣ci. Do przeprowadzonego post臋powania likwidacyjnego Stowarzyszenia powo艂ano komisje likwidacyjn膮 w sk艂adzie:
- Zbigniew Rolirad
- Olga Ga艂uszka
- Bartosz Ga艂uszka
Likwidatorzy zawiadomili聽 S膮d rejonowy XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego w Bydgoszczy o wszcz臋ciu likwidacji, kt贸ry decyzj膮 z dnia 1 kwietnia 2010 toku postanowi艂 wpisa膰 Stowarzyszenie do KRS pod nr KRS-0000238873 na podstawie ww. uchwa艂y Stowarzyszenia podj膮艂 decyzj臋 o wszcz臋ciu post臋powania likwidacyjnego.
Likwidatorzy podaj膮 do publicznej wiadomo艣ci og艂oszenie o postawieniu Stowarzyszenia聽 w stan likwidacji, poprzez umieszczenie na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu oraz dokonuje czynno艣ci prawnych niezb臋dnych do przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia.
Zako艅czenie likwidacji przewidziane jest na 31 sierpnia 2010 r.

Komisja Likwidacyjna
Stowarzyszenia R臋kodzielnik贸w
Kujawskich i Ochrony Zabytk贸w
Cmentarnych Powiatu Inowroc艂awskiego

Adres:
ul. Andrzeja 35/3
聽88-100 Inowroc艂aw


Prezes - Tomasz Wojciech Kulesiewicz


Cele Stowarzyszenia:

1. Umo偶liwienie lub stwarzanie warunk贸w do pracy tw贸rczej r臋kodzielnik贸w ludowych i nieprofesjonalnych b臋d膮cych cz艂onkami stowarzyszenia.

2. Prowadzenie dzia艂alno艣ci integruj膮cej 艣rodowisko r臋kodzielnik贸w ludowych i nieprofesjonalnych.

3. Wszechstronne propagowanie i rozpowszechnianie ruchu tw贸rczo艣ci r臋kodzielnik贸w, w tym cz艂onk贸w stowarzyszenia.
聽4. Integracja i zaktywizowanie tw贸rcze r臋kodzielnik贸w niepe艂nosprawnych.

5. Odbudowa, naprawa lub renowacja zabytk贸w cmentarnych na terenie powiatu inowroc艂awskiego w celu zachowania ich unikatowych walor贸w jako dziedzictwo kulturowe narodu.聽

6. Dokumentowanie zabytk贸w cmentarnych odnowionych przez stowarzyszenie.
7. Edukacja i piel臋gnowanie pami臋ci o ludziach 偶yj膮cych w przesz艂o艣ci i zas艂u偶onych dla powiatu inowroc艂awskiego.
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-19 15:15:48
Data ostatniej modyfikacji : 2010-07-16 08:26:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1239

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  19.12.2006 14:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11719396