logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wpis potwierdzaj膮cy odbycie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej,
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej albo szkolenia okresowego


Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy
Wymagane dokumenty (orygina艂y do wgl膮du):

- wniosek o wydanie prawa jazdy
- kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 35 脳 45 mm, wykonan膮 na jednolitym jasnym tle,

maj膮c膮 dobr膮 ostro艣膰 oraz odwzorowuj膮c膮
naturalny kolor sk贸ry, obejmuj膮c膮

wizerunek od wierzcho艂ka g艂owy do g贸rnej cz臋艣ci bark贸w, tak aby
twarz

zajmowa艂a 70-80% fotografii, pokazuj膮c膮 wyra藕nie oczy, zw艂aszcza 藕renice, i

przedstawiaj膮c膮 osob臋
w pozycji frontalnej, bez nakrycia g艂owy i okular贸w z

ciemnymi szk艂ami, patrz膮c膮 na wprost z otwartymi oczami
nieprzes艂oni臋tymi

w艂osami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkni臋tymi ustami; fotografia powinna

by膰 wykonana
nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku; osoba

z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du
wzroku mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku

fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 j膮 w okularach z ciemnymi szk艂ami; w takim

przypadku
do wniosku za艂膮cza si臋 r贸wnie偶 orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci

osoby do 16 roku 偶ycia lub orzeczenie o stopniu
niepe艂nosprawno艣ci osoby,

kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narz膮du wzroku,

wydane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b
niepe艂nosprawnych (Dz. U. z

2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.); osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy

zgodnie
z zasadami swojego wyznania mo偶e za艂膮czy膰 do wniosku fotografi臋

przedstawiaj膮c膮 j膮 w nakryciu g艂owy, o ile wizerunek
twarzy jest w pe艂ni

widoczny - w takim przypadku do wniosku za艂膮cza si臋 za艣wiadczenie o

przynale偶no艣ci do
wsp贸lnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej

Polskiej; dopuszcza si臋 za艂膮czanie zdj臋cia wykonanego
technik膮 cyfrow膮

zapisanego na zewn臋trznym no艣niku danych;
- kopia 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj膮cego uko艅czenie kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA" - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektyw膮 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowc贸w niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋 Rady 91/439/EWG i uchylaj膮c膮 dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (wystawione przez lekarza uprawnionego do bada艅 kierowc贸w i bada艅 profilaktycznych),
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty

Wpis potwierdzaj膮cy uzyskanie kwalifikacji wst臋pnej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
DO WGL膭DU

- dow贸d osobisty
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy.

 


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:50:33
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-09 12:23:10
Liczba wy艣wietle艅 : 313

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:24poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:27poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  19.02.2015 09:39poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  19.02.2015 09:34poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  21.02.2013 08:23poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:50poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11203281