logo
Fundacje
Fundacja Medius
Adres korespondencyjny:
ul. Dubienka 2
88-100 Inowroc艂aw

Prezes: Monika Gomu艂ka

Cele dzia艂ania organizacji:
- wspieranie oraz propagowanie idei sprawiedliwo艣ci naprawczej oraz polubownych metod rozwi膮zywania spor贸w i konflikt贸w, w szczeg贸lno艣ci mediacji,
- rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwi膮zywania spor贸w s膮dowych i pozas膮dowych,
- przeprowadzanie post臋powa艅 mediacyjnych oraz konsultacji spo艂ecznych w r贸偶nych formach,
- rozwi膮zywanie konflikt贸w mi臋dzygrupowych, a w szczeg贸lno艣ci spor贸w zbiorowych,
- doskonalenie oraz wspieranie umiej臋tno艣ci i kompetencji mediator贸w, w tym w zakresie ich rozwoju osobistego i etycznego,
- promowanie idei integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt贸w i wsp贸艂pracy miedzy spo艂ecze艅stwami,
- dzia艂ania na rzecz umacniania demokracji i spo艂ecze艅stwa obywatelskiego, rozwijanie partycypacji spo艂ecznej, dialogu spo艂ecznego oraz konsultacji spo艂ecznych,
- doskonalenie systemu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie i rozwi膮zywania konflikt贸w,
- dzia艂alno艣膰 na rzecz r贸wnych praw kobiet i m臋偶czyzn,
- dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b w wieku emerytalnym,
- propagowanie idei wolontariatu,
- aktywizacja oraz integracja zawodowa i spo艂eczna os贸b zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym,
- wspieranie i promocja spo艂ecznego zaanga偶owania biznesu i spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu,
- dzia艂alno艣膰 w zakresie nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania.


Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2015-08-19 12:18:40
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-01 10:24:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1106

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  19.08.2015 11:18poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11756825